Хамали Елит
Почистване на мазета и тавани

В хода на напрегнатото ежедневие често се случва да бъдат занемарени и забравени за почистване помещения като дворове на къщи, офиси, мазета, тавани, гаражи и всякакъв друг тип пространства, пряко свързани с жизнената дейност на човека. Отлагането на подреждането им в един момент довежда до невъзможност да бъдат разчистени без помощта на специализирана в дейността фирма за справяне с ненужните вещи и извозването им до други места или регламентирани сметища.

Ако и Вие сте достигнали до този момент - свържете сe с нас, за да получите експресно чистене, замитане и привеждане в изряден вид на занемарените Ви помещения. След това ненужните вещи могат да бъдат транспортирани до друго място, а боклуците извозени до сметище. Вашите мазета, тавани и складове ще бъдат лишени от всевъзможните материали и стара техника, заемащи излишно място, което неминуемо ще доведе до използването на освободеното пространство за много по-практични цели. Свържете се с нас за безплатен оглед и ценова оферта.

Заявка по телефона на
0894 24 66 60
Хамали Елит - почистване на мазета и тавани